BitMax关于暂停ETC充提公告

Bitmax 08-01 21:47 相关类型 充提业务

亲爱的BitMax用户:

 

BitMax因系统钱包升级,已暂停ETC充提币服务,开放时间另行通知。用户资产安全不受影响。

 

给您带来的不便敬请谅解!

 

BitMax团队

2020年8月1日

 

欢迎加入BitMax社群:

BitMax官方客服号:btmx66

BitMax官方电报群https://t.me/BitMaxChineseOfficial

Bitmax最新公告更多

    充提业务更多