CHI

Chi Gastoken
未审核
全球市值排名:暂无排名
CHI价格 0.213862 -5.87%
1.431 0.00001563
1分钟前更新
CHI24H最高 0.236269
CHI7D最高 --
CHI7D净流入 --
CHI历史最高 104.822
CHI24H最低 0.208554
CHI7D最低 --
CHI24H净流入 --
CHI历史最低 0.208554
CHI市值 --
CHI占总市值
CHI流通数量/总量
303.3万/303.3万
CHI流通率
CHI24H成交额 12.37万
CHI换手率
CHI介绍

CHI币介绍:Chi是一种更高效的下一代Gas令牌,具有附加的智能合约,可根据原始Gas令牌GST2的实现降低部署成本。

查看CHI完整介绍
CHI发行时间
CHI上架交易所 4
CHI核心算法
CHI共识机制
CHI白皮书
--
CHI区块浏览器
其他链接
 • CHI行情趋势
 • CHI资金流向
 • CHI大单交易
 • CHI交易分布
 • CHI开发
下载PNG图片
 • CHI阶段涨幅
 • 24小时 -5.87%
 • 7天 -21.73%
 • 30天 -67.67%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • CHI市场
 • CHI持币
 • CHI公告
 • CHI动态
 • CHI资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看CHI在Uniswap价格排名 uniswap Uniswap -
查看CHI在Hotbit价格排名 hotbit Hotbit -
查看CHI在Hotbit价格排名 hotbit Hotbit -
查看CHI在BKEX价格排名 bkex BKEX -
查看CHI在Uniswap价格排名 uniswap Uniswap -
查看CHI在AirSwap价格排名 airswap AirSwap -