DAX

DAEX
已收录
全球市值排名:暂无排名
DAX价格 0.00214825 +1.01%
0.01466 2.004×10-7
2分钟前更新
DAX24H最高 0.00575016
DAX7D最高 --
DAX7D净流入 1340
DAX历史最高 0.22353
DAX24H最低 0.0021072
DAX7D最低 --
DAX24H净流入 --
DAX历史最低 0.0012827
DAX市值 --
DAX占总市值
DAX流通数量/总量
3.547亿/20亿
DAX流通率
DAX24H成交额 91.03
DAX换手率
DAX介绍

DAX币介绍:DAEX的核心提供个人和企业机构客户进行统一清算和结算服务,采用分布式账本技术。

查看DAX完整介绍
DAX发行时间 2018-05-02
DAX上架交易所 1
DAX核心算法
DAX共识机制
DAX开源代码仓库
--
其他链接
 • DAX行情趋势
 • DAX资金流向
 • DAX大单交易
 • DAX交易分布
 • DAX开发
下载PNG图片
 • DAX阶段涨幅
 • 24小时 +1.01%
 • 7天 -23.57%
 • 30天 -10.21%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • DAX市场
 • DAX持币
 • DAX公告
 • DAX动态
 • DAX资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看DAX在LBank价格排名 lbank LBank -