BIDS

DeFi Bids
未审核
全球市值排名:暂无排名
BIDS价格 -- --%
-- --
刚刚更新
BIDS24H最高 --
BIDS7D最高 --
BIDS7D净流入 --
BIDS历史最高 --
BIDS24H最低 --
BIDS7D最低 --
BIDS24H净流入 --
BIDS历史最低 --
BIDS市值 --
BIDS占总市值
BIDS流通数量/总量
--/5000万
BIDS流通率
BIDS24H成交额 --
BIDS换手率
BIDS介绍

BIDS币介绍:DefiBids是一个独一无二的去中心化拍卖网站。这个项目的独特在于允许用户竞拍现有ERC20代币的包。此外,还允许用户通过抵押BIDS代币来赚取奖励。当另一个用户参与拍卖时,该出价的一部分会分配给所有抵押BIDS代币的用户。

查看BIDS完整介绍
BIDS发行时间
BIDS上架交易所 0
BIDS核心算法
BIDS共识机制
BIDS主页
BIDS白皮书
--
BIDS开源代码仓库
--
其他链接
--
 • BIDS行情趋势
 • BIDS资金流向
 • BIDS大单交易
 • BIDS交易分布
 • BIDS开发
下载PNG图片
 • BIDS阶段涨幅
 • 24小时 --
 • 7天 --
 • 30天 --
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • BIDS市场
 • BIDS持币
 • BIDS公告
 • BIDS动态
 • BIDS资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
暂无数据