JIAOZI

Jiaozi
未审核
全球市值排名:暂无排名
JIAOZI价格 0.0000832619 -6.39%
0.0005568 6.407×10-9
19分钟前更新
JIAOZI24H最高 0.00009688
JIAOZI7D最高 --
JIAOZI7D净流入 --
JIAOZI历史最高 0.00219342
JIAOZI24H最低 0.00008269
JIAOZI7D最低 --
JIAOZI24H净流入 --
JIAOZI历史最低 0.00007736
JIAOZI市值 --
JIAOZI占总市值
JIAOZI流通数量/总量
2.683亿/3.236亿
JIAOZI流通率
JIAOZI24H成交额 1573
JIAOZI换手率
JIAOZI介绍

JIAOZI币介绍:JIAOZI是由YUNO和KIMCHI派生的,我们已删除了YUNO添加的mint功能。

查看JIAOZI完整介绍
JIAOZI发行时间
JIAOZI上架交易所 1
JIAOZI核心算法
JIAOZI共识机制
JIAOZI主页
JIAOZI白皮书
--
JIAOZI区块浏览器
其他链接
 • JIAOZI行情趋势
 • JIAOZI资金流向
 • JIAOZI大单交易
 • JIAOZI交易分布
 • JIAOZI开发
下载PNG图片
 • JIAOZI阶段涨幅
 • 24小时 -6.39%
 • 7天 +1.58%
 • 30天 -90.84%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • JIAOZI市场
 • JIAOZI持币
 • JIAOZI公告
 • JIAOZI动态
 • JIAOZI资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看JIAOZI在Uniswap价格排名 uniswap Uniswap -
查看JIAOZI在Uniswap价格排名 uniswap Uniswap -