ADAO

revelation.finance
未审核
全球市值排名:暂无排名
ADAO价格 -- --%
-- --
刚刚更新
ADAO24H最高 --
ADAO7D最高 --
ADAO7D净流入 --
ADAO历史最高 --
ADAO24H最低 --
ADAO7D最低 --
ADAO24H净流入 --
ADAO历史最低 --
ADAO市值 --
ADAO占总市值
ADAO流通数量/总量
5.951万/1050万
ADAO流通率
ADAO24H成交额 --
ADAO换手率
ADAO介绍

ADAO币介绍:Revelation 协议(全称“Revelation finance”),“金融启示录”,致力于成为以太坊用户最广泛使用的DeFi应用平台,旨在打造去中心化金融综合体(经济体),建立一个多层面的金融系统。

查看ADAO完整介绍
ADAO发行时间 2020-11-14
ADAO上架交易所 0
ADAO核心算法
ADAO共识机制
ADAO主页
ADAO区块浏览器

获取更详尽的ADAO_revelation.finance资料

 • ADAO行情趋势
 • ADAO资金流向
 • ADAO大单交易
 • ADAO交易分布
 • ADAO开发
下载PNG图片
 • ADAO阶段涨幅
 • 24小时 --
 • 7天 --
 • 30天 --
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • ADAO市场
 • ADAO持币
 • ADAO公告
 • ADAO动态
 • ADAO资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
暂无数据