ULU

Universal Liquidity Union
已收录
全球市值排名:暂无排名
ULU价格 5.5126 +1.25%
35.73 0.0001535
刚刚更新
ULU24H最高 5.95858
ULU7D最高 --
ULU7D净流入 7593
ULU历史最高 983.918
ULU24H最低 5.09789
ULU7D最低 --
ULU24H净流入 456.7
ULU历史最低 1.19807
ULU市值 --
ULU占总市值
ULU流通数量/总量
--/--
ULU流通率
ULU24H成交额 1.242万
ULU换手率
ULU介绍

ULU币介绍:UniversalLiquidityUnion(ULU,通用流动性联盟),将汇聚万币的流动性,并推出结合Uniswap和Balancer优点的DEX方案,ULU具有独特的挖矿风控模型,可以极大地降低了无常损失。

查看ULU完整介绍
ULU发行时间
ULU上架交易所 7
ULU核心算法
ULU共识机制

获取更详尽的ULU_Universal Liquidity Union资料

 • ULU行情趋势
 • ULU资金流向
 • ULU大单交易
 • ULU交易分布
 • ULU开发
下载PNG图片
 • ULU阶段涨幅
 • 24小时 +1.25%
 • 7天 -15.21%
 • 30天 -23.75%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • ULU市场
 • ULU持币
 • ULU公告
 • ULU动态
 • ULU资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看ULU在Gate.io价格排名 gate-io Gate.io ULU/USDT
查看ULU在Hotbit价格排名 hotbit Hotbit -
查看ULU在Gate.io价格排名 gate-io Gate.io -
查看ULU在Hoo价格排名 hoo Hoo -
查看ULU在MXC价格排名 mxc MXC -
查看ULU在ZB价格排名 zb ZB -
查看ULU在CoinW价格排名 coinw CoinW -
查看ULU在Uniswap价格排名 uniswap Uniswap -