ZAI

Zero Collateral Dai
未审核
全球市值排名:暂无排名
ZAI价格 -- --%
-- --
刚刚更新
ZAI24H最高 --
ZAI7D最高 --
ZAI7D净流入 --
ZAI历史最高 --
ZAI24H最低 --
ZAI7D最低 --
ZAI24H净流入 --
ZAI历史最低 --
ZAI市值 --
ZAI占总市值
ZAI流通数量/总量
--/2.686亿
ZAI流通率
ZAI24H成交额 --
ZAI换手率
ZAI介绍

ZAI币介绍:零抵押Dai(ZAI)是一种混合的合成算法稳定币,使用了自稳定的弹性供应机制。 Zai没有抵押品或依靠中央托管人的支持,从而避免了监管和审查风险。

查看ZAI完整介绍
ZAI发行时间
ZAI上架交易所 0
ZAI核心算法
ZAI共识机制

获取更详尽的ZAI_Zero Collateral Dai资料

 • ZAI行情趋势
 • ZAI资金流向
 • ZAI大单交易
 • ZAI交易分布
 • ZAI开发
下载PNG图片
 • ZAI阶段涨幅
 • 24小时 --
 • 7天 --
 • 30天 --
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • ZAI市场
 • ZAI持币
 • ZAI公告
 • ZAI动态
 • ZAI资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
暂无数据