ZORIX

ZORIX
未审核
全球市值排名:暂无排名
ZORIX价格 -- --%
-- --
刚刚更新
ZORIX24H最高 --
ZORIX7D最高 --
ZORIX7D净流入 --
ZORIX历史最高 --
ZORIX24H最低 --
ZORIX7D最低 --
ZORIX24H净流入 --
ZORIX历史最低 --
ZORIX市值 --
ZORIX占总市值
ZORIX流通数量/总量
--/4200万
ZORIX流通率
ZORIX24H成交额 --
ZORIX换手率
ZORIX介绍

ZORIX币介绍:Zorix是基于社区广告的Trafficshout.com的本机令牌,它是在Wave区块链上创建的,固定供应量为4200万。

查看ZORIX完整介绍
ZORIX发行时间
ZORIX上架交易所 0
ZORIX核心算法
ZORIX共识机制
ZORIX主页
ZORIX区块浏览器

获取更详尽的ZORIX_ZORIX资料

 • ZORIX行情趋势
 • ZORIX资金流向
 • ZORIX大单交易
 • ZORIX交易分布
 • ZORIX开发
下载PNG图片
 • ZORIX阶段涨幅
 • 24小时 --
 • 7天 --
 • 30天 --
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • ZORIX市场
 • ZORIX持币
 • ZORIX公告
 • ZORIX动态
 • ZORIX资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
暂无数据