ZUKA

Zukacoin
未审核
全球市值排名:暂无排名
ZUKA价格 0.000360307 0%
0.002328 1.125×10-8
01-18 00:25更新
ZUKA24H最高 0.00036031
ZUKA7D最高 --
ZUKA7D净流入 --
ZUKA历史最高 0.00083282
ZUKA24H最低 0.00036031
ZUKA7D最低 --
ZUKA24H净流入 --
ZUKA历史最低 0.00013005
ZUKA市值 --
ZUKA占总市值
ZUKA流通数量/总量
--/--
ZUKA流通率
ZUKA24H成交额 --
ZUKA换手率
ZUKA介绍

ZUKA币介绍:Zukacoin今天的价格是3.6030663E-4,24小时的交易量是0.0,价格在过去24小时内上涨0.0,有最大的0.0货币供应。推荐的交易所是crex24。有关其他信息,请浏览 http://zukacoin.com/

查看ZUKA完整介绍
ZUKA发行时间
ZUKA上架交易所 1
ZUKA核心算法
ZUKA共识机制
ZUKA主页
ZUKA区块浏览器
--

获取更详尽的ZUKA_Zukacoin资料

 • ZUKA行情趋势
 • ZUKA资金流向
 • ZUKA大单交易
 • ZUKA交易分布
 • ZUKA开发
下载PNG图片
 • ZUKA阶段涨幅
 • 24小时 --
 • 7天 -2.15%
 • 30天 +52.34%
 • 3月 --
 • 6月 --
 • 1年 --
 • 今年 --
 • 全部 --
 • ZUKA市场
 • ZUKA持币
 • ZUKA公告
 • ZUKA动态
 • ZUKA资讯
类型: 全部
市场:
交易所 交易对 价格() 24H涨幅 Spread 24H成交额() 推测成交额() 推测额% 更新时间 Kline
查看ZUKA在Crex24价格排名 crex24 Crex24 -